Sjwoalevastelaovend 2023

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van De Kring,

Baeks Kompas, Eigen Wijs en De Bron.

 

Op vrijdag 17 februari 2023 zullen de Vastelaovesverenigingen van Beek, Genhout, Spaubeek en Neerbeek een Sjwoalevastelaovendmiddag organiseren in het ASTA-Theater in Beek.

De kinderen kunnen via school een polsbandje kopen.

Dit polsbandje, inclusief 3 consumptiebonnen kost €3,00.
Kinderen kunnen het polsbandje bij hun eigen leerkracht kopen,
alleen in de week van 30 januari t/m 6 februari.
Na 6 februari kunnen er helaas GEEN polsbandjes meer verkocht worden!!!!!

Voor de kinderen van Genhout, Spaubeek en Neerbeek is busvervoer geregeld.
Vertrek bus De Kring                             13:00 uur
Vertrek bus Eigen Wijs                          13:15 uur
Vertrek bus De Bron                             13:15 uur

Kinderen van Baeks Kompas komen op eigen gelegenheid naar het ASTA-Theater.

De Sjwaolevastelaovesmiddag begint om 13:30 uur en eindigt rond 15:30 uur.

Bussen zijn tussen 15:50 en 16:10 uur weer terug op school.

Alle ‘bus’-kinderen zijn verplicht ook weer met de bus terug naar school te gaan.

De kinderen krijgen vrijdag 17 februari hun polsbandje en 3 consumptiebonnen op school.

Zonder polsbandje is er geen toegang tot een bus cq. het ASTA-Theater mogelijk.
Noteer een telefoonnummer op het polsbandje, zodat er altijd contact met thuis opgenomen kan worden.
De namenlijst met telefoonnummer wordt ter controle in de bus en bij een evt. calamiteit gebruikt.
Na afloop wordt deze vernietigd.

Tijdens deze middag zullen alle Beekse Vastelaovesverenigingen met hun Jeugdprinsen, Jeugdprinsessen en Jeugdraden aanwezig zijn. Er zullen diverse artiesten optreden.

Om een en ander in goede banen te leiden, maken wij u attent op het volgende:

Er mogen die middag GEEN spuitbussen, confetti, zwaarden, geweren e.d. worden meegegeven.

De ouders kunnen niet in de zaal aanwezig zijn in verband met de drukte.

Voor extra toezicht wordt gezorgd.

Wij wensen u alvast een prettige Vastelaovend toe.

Dit is een gezamenlijke organisatie van:

de Baeker Pottentaote,      de Sjravelaire,        de Kwakkerte    en  de Doorzètters