Skip to main content

Welkom op de nieuwe website van het Asta Theater!

Het bestuur van het Asta is in handen van Stichting Asta Theater. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies en adviseurs waarvan afgevaardigden vertegenwoordigd zijn in het hoofdbestuur van de Stichting.

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit :

 • Jules Stijnen – Voorzitter
 • Jos Stijnen – Secretaris
 • Ron van der Vorst – Penningmeester
 • John van Mulken – Bestuurslid
 • Elmar Verpoort – Bestuurslid
 • John Bosch – Bestuurslid
 • Frans Keulen – Adviseur
 • Hub Meijers – Adviseur

De stichting heeft ten doel:

 • het ondersteunen, bevorderen en promoten van cultuur, waaronder podiumkunsten en muziek, in de gemeente Beek (Limburg) en omgeving;
 • het faciliteren en verhogen van de lokale cohesie in de gemeente Beek en omgeving;
 • het ondersteunen, bevorderen en promoten van uitwisseling en samenwerking tussen professionele- en amateur gezelschappen;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het Asta Theater, gelegen op de Markt 6a in Beek, te behouden en ter beschikking te stellen aan de Beekse gemeenschap, een en ander in de meest ruime zin van het woord;
 • het (doen) exploiteren van de horecafaciliteiten in Asta 
 • het beheren, onderhouden en exploiteren van het Asta Theater;
 • het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten 
 • het organiseren en uitvoeren van alle soorten concerten, voorstellingen, exposities en (foto) tentoonstellingen, spellen en spelen, feesten en cursussen;